Våre lokaler

Eiendommen består av 4 bygg oppført i 1984, deretter diverse tilbygg og påbygg frem til 2007. Totalareal er på ca 4.200kvm BTA.

Beliggenhet er svært sentralt, med enkel adkomst både fra Drammen og Oslo. Svært god eksponering mot E18. Solbråveien består av en rekke kontor og industribygg med alle typer bransjer.

Standard er meget god til høy. De fleste arealer er oppgradert/oppusset innenfor de siste 4 år.

Teknisk er byggene i meget god standard. Heis til alle arealer, luftbehandling med roterende varmegjenvinning opptil 82% og god kjøleeffekt, Oppgradert El-anlegg med svært god kapasitet, brann og innbruddsvarslingsanlegg , video-overvåking og vakthold tilknyttet alarmselskap, adgangskontroll til alle enheter, 3 leverandører av fibernett, Cat 6 datakabling osv. Støydempende glass mot E18.

Ta kontakt for mer informasjon på tlf: 93453000 eller e-post: tveit@askerteknologipark.no